19 Kasım 2012 Pazartesi

'rüyada mezarlıkta dolaşmak' rüya tabiri rüyada rüyada mezarlıkta dolaşmak görmek yorumu

Mezar, mezarlık
rüyada mezar görmek, ev satın al­maya işarettir.
bazan rüyada kabir/mezar gör­mek, hapse girmeye, inzivaya çekil­meye, üzüntü ve kedere, uzak bir yere yolculuk yapmaya da işaret eder.
bazan rüyada kabristan görmek, bilginlere, komutanlara, takva ehli kimselere, vaat ve nasihate, huzur ve güvene, olup bitenden ibret almaya, okuyup düşünmeye işaret eder.
rüyada kendisi için mezar kazdığını veyakâzdınldığını görmek, ikamet ettiği yerde ev yaptırmaya işarettir.
bir mezarı örttüğünü veya toprak­la doldurduğunu görmek, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmeye işarettir.
bir kabir yaptığını görmek, ev ta­miratı yapmaya işarettir.
rüyada bir kabri tamir ettiğini görmek, orada yatan kimsenin iş ve sanatını canlandırmaya, geçimin kolaylaşmasına, maneviyatın güç­lenmesine, hastanın iyileşmesine, hamile kadının erkek çocuk doğur­masına işarettir.
canlı olarak mezara girdiğini gör­mek, bir ölünün veresesinden ev sa­tın almaya işarettir.
bazan ölmeden mezara girdiğini görmek, kadın için evlenmeye, er­kek için geçici hapse veya işinde sı­kıntıya düşmeye işarettir.
bekârın mezar kazması, bir kadını hileyle nikâhlamaya işarettir.
ölünün defnedildiği mezarın üze­rinde ayakta durduğunu görmek, büyük bir günah işlemeye işarettir.
bilinmeyen bir yere veya açık bîr araziye kazılan mezar, kişinin ahi-ret evine; böyle bir kabir içine gir­mek, ecelin yaklaşmasına işarettir.
bir mezar satın aldığını, fakat içi­ne girmediğini görmek, evlenmeye işarettir.
mezarın bir yere gittiğini görmek, o mezarda yatan kimsenin veresele­rinden birinin orada ev alarak yerleş­mesine işarettir.
dikilmiş bir kefenle mezara defne­dildiğini görmek, evlenmeye işarettir.
dam üstünde, çatı vb. yerlere kabir kazmak, uzun ömre işarettir.
bir mezarı açtığını görmek, oraya defnedilen kimsenin iş, meslek ve meşrebini benimsemeye işarettir.
rüyada bir mezarı kazarak, için­deki ölüyü dışarı çıkarmaya çalış­tığını görmek, bir şeyi elde etmek için çok gayret sarfetmeye; şayet ölüyü dışarı çıkarırsa, arzu ettiği şeyi gerçekleştirmeye işarettir.
ölmüş birini mezarda ölü bulmak, arzu ve isteğine ulaşamamaya işarettir.
birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uy­maya işarettir.
ölülerin kabirlerinden kalkıp ev­lerine doğru gittiklerini görmek, umut edilmeyen güzel şeylerin ger­çekleşmesine işaret eder.
rüyada mezarlar arasında dolaşa­rak, açık olan kabirlere girip çıktı­ğını görmek, bid’at ehli, zararlı kim­selerin evlerine gidip gelmeye veya hapse girip çıkmaya işarettir.
rüyada mezarda olduğunu ve üzeri­ne toprak örtüldüğünü görmek, mala ve dünyalığa kavuşmaya işarettir.
mezarlıkta toprak kazdığını gör­mek, çok yaşamaya işarettir.
rüyada üzeri yeşillik olan mezar görmek, orada yatan kimsenin rah­mette olduğuna işarettir.
rüyada mezar/mezarlık görmek,
vaaz ve nasihate, kur’an okumaya, korkup sakınmaya, dünyadan ilgisini kesmeye, ölümü hatırlamaya, ağla­maya işarettir.
bazan   mezar/mezarlık   görmek,
korkusu olanlar için güvene; bir kor­kusu olmayanlar için korkuya veya zina yapan kadın ya da kadınların ev­lerine işaret eder.
bazan rüyada müslüman mezarlı­ğı görmek, ordu çadırlarına ve savaş hazırlıklarına işaret eder.
rüyada müslüman mezarlığına yağmur yağdığını görmek, o bölge­de yaşayan halk için rahmet ve bere­kete işarettir.
rüyada temiz ve düzenli kabristan görmek, hayır ve feyze; yıkık dö-
kük, çöplük haline gelmiş mezarlık görmek, vurdumduymazlığa, şer ve
şiddete işarettir.          
içinde ölüler bulunan mecûsî mezar-hğı, haram hazineye; ölü yoksa kötü eve veya adi bir kimseye işaret eder.
yabancdara ait bir mezarlık (gay­ri müslimlere ait kabristan) görmek, günah işlemeye, korkuya, gaflete, şerli ve münafık kimselere yakınlık göstermeye ve onlann sırlarına vâkıf olmaya işarettir.
rüyada gayri müslim mezaruğın-dan kıymetli bir şey aldığını gör­mek, helâl mala işarettir.
müşrik mezarlığı görmek, üzüntü ve kedere; burada kıymetli bir şey
bulmak, kazanç ve ganimete işarettir.
rüyada bir kabristana girip ölü­lerin kemiklerini çiğnediğini gör­mek, ciddi bir tecrübe yaşamaya veya önemli bir imtihandan geçmeye işarettir.
bir mezarlıkta ölülerle birlikte güldüğünü, yakışıksız işler yaptı­ğını görmek, günahkâr, kötü ve şerli insanlarla yakınlaşmaya, içli dışlı ol­maya işarettir.
rüyada peygamberimiz’in (s.a.v) onlarla kabr-i saadetlerini kazdı­ğını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya edip yaşamaya, bilgilerini hal­kın istifadesine sunmaya işarettir.
birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uy­maya işarettir.
mezar kazıp kefen soyduğunu gör­mek, yeraltmda bulunan antika şey­lere ilgi duymaya işaret eder.
rüyada anıtmezar/anıtkabir gör­mek, görkemli eve veya böyle bir ev satın almaya, lüks bir yerde gözaltın­da tutulmaya, sakin ve güzel bir yer­de münzevî bir hayat yaşamaya veya uzaktaki bayındır bir ülkeye ya da eski, kadim bir şehre yolculuk yap­maya işarettir.
mezarlıklar, evlere ve oralarda otu­ran insanlara da işaret eder
Rüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur.
Rüyada bir mezarlikta bulundugunu görmek, bir suçtan dolayi aranmak-ta olduguna; bir mezarlikta bir cenazenin gömüldügünü görmek, bir suçtan dolayi tutuklandigi yerden tahliye edilecegine delalettir.
Büyük bir mezarin üzerinde ayakta durdugu ve mezar tasinda-ki yazilan okudugunu görmek, bir büyük günah isledigine isaret-tir.
Büyük bir alanda baska mezarlar olmadigi halde, kendisinin orada bir mezar kazdigini görmesi, ecelinin yakin olduguna delil-dir.
Rüyada bir mezar satin alarak, ölmeden Önce kendi mezarini yaptirip üzerine adini yazdirdigini görmek, tanidigi bir kadinin evlenecegine delalet eder.
Rüyada bir kabri bir mezarliktan alip baska bir mezarliga naklettirdigini görmek, kendisinin veya ço-cuklarini o mahallede bir ev yaptiracaklarina delalet eder.
Kendi evinin çatisinda bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna isaret-tir. Bazi yorumculara göre kabir, evle tabir olunur.
Rüyasinda bir kabirde yatip kalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandigini görmek, fakirlesmege isarettir.
Rüyasinda aile halkindan birisine veya kendisine bir mezar kazdigini veya kazdirdigini görmek, o sehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptiracagina veya satin alacagina delalet eder.
Bir kimse-nin rüyasinda aile kabristaninda oldugunu ve orada ailesine ait mezarlari onardigini. topraklarini düzelttigini görmesi, ömrünün saglikli ve uzun olarak geçecegine delildir.
Rüyasinda aile mezarliginda oldugunu ve mezarlarin üzerine çiçek dikip suladigini görmek bir çocugu olacagina; mezar taçlari üzerinde kuslarin su içmesi için yapilan küçük oyuklardan kusla-rin su içmek için geldiklerim, fakat kaplarin içinde su bulunmadi-gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektigine delalet eder.
Rüyasinda ölmedigi halde gömüldügünü görmek, kedere ve sikintiya isarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattigini görmek, bir kadinla nikahlanmasina isarettir.
Rüyasinda bir mezari aç-mak için topraklari kürekle kaldirdigini görmek, o ölünün hayatta iken yaptigi isi yapmaya çalisacagina isarettir.
Eger ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin, eger zengin ise zengin olur. Kazdigi mezarda ölüyü görüp de onun sag oldugunu anlamak kazandigi malin haram olduguna ve edindigi bilginin de dogru oldu-guna delildir.
Ölü bir insani mezarinda ölü görmek, muradina er-mekle yorumlanir. Rüyada bir mezarlikta ölülerin kabirlerinden çiktiklarini görmek, eger mevsim kurak geçiyorsa.
Havanin uygun bir sekilde yagmurlu açacagina ve o yil hububatin bollasacagina Isarettir.
Kirmani’ye göre; rüyasinda kendisi için veyahut baska biri için bir mezar kazildigini veya kazdigini gören, oturdugu yerde bir ev yaptirir.
Bir mezari öptügünü görenin, ömrü uzun ve sagligi de-vamli olur.
Ölmezden evvel mezara gömüldügünü gören, hapishaneye girer yahut islerinde zorluk çeker.
Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis oldugunu gören, kadin ise evlenir, erkekse hapse girer.
Mezarlar arasinda dolastigini ve açik mezarlara girip çiktigini gören, kötü insanlarin evlerine girer, yahut zindana atilir.
Adim, künyesin!, kisiligini bildigi bir erkegin mezarini kazdigini ve gömülü olan adama ulastigini gören, o kisinin bulun-dugu meslege girer.
Bir kisinin bir kabre indigini ve sonra çikip rü-ya sahibini oradan kovdugunu gören, bir tutuklu tarafindan bir suçla suçlanir.
Bir kapali mezari kazip içinden yasayan bir adam çiktigini gören, sevince ulasir.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktugunu gören o kisi tarafindan bir tehlikeye atilir.
Rüyada bir mezara konuldugunu gören, bir ev satin alir.
Mezarda üzerine top-rak örtüldügünü gören, mal sahibi olur.
Mezarlikta toprak kazdi-gini gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek bir takim kötü insanlara delalet eder.
Taninmis mezar, Allah’in emriyle tabir olunur.
Mezarin üzerinde yesillik görmek, me-zar sahibinin rahmette olduguna isarettir.
Mezarliga giderek ibret aldigini gören, islerinde insafla hare-ket eder, Mezara giripte, taninmis bir adamin kabrinin kendi evine dönüstügünü gören, kabir sahibinin akrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamin mezari üzerinde ayakta durdugunu gören, dünyaliga ulasir.
Bir mezarlikta mezarlar arasinda dolasip bunlara selam verdigini gören iflas ederek dilenir.
Bazi tabircilere göre; bir mezarda oldugunu ve üzerinde bir sey yazili bulundugunu gören, hapse girer ve hapisten çikamaz.
Kendisini mezarda görmesi, sikintida olmaktir. Ibni Sirin’e göre; rüyasinda mezara konuldugunu gören sikintiya düser.
Üzeri örtülü olmayarak mezarda oldugunu gören, uzun bir yolculuga çikar ve hayir ve menfaatle geri döner.
Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktigini gören, günahlarindan kurtulur.
Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafindan su-al soruldugunu gören bir meseleden dolayi mahkemeye düser.
Onlara dogru cevap verdigini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. Eger cevapta yanilirsa, fenadir.
Mezardan çikarildigim, tekrar mezara konuldugunu gören, devlet baskanindan hayir gö-rür. Ve sonra hapsedilir.
Bu tabir devlet memuru olanlar hak-kindadir, Onlardan gayri olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarina göre evvela hayra, sonra zarara ugrar.
Bir baska rivayete görede: Rüyada kabristan görmek, va’za, Kur’an okumaya. aglamaya, Ölümü hatirlamaya. korkmaya ve dünyadan alakayi kesmeye isarettir.
Bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yigitlerine isarettir. Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin yigitlerine isarettir.
Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin çadirlarina ve Müslümanlarin orduyla karsilasmaya hazirlanmalarina isarettir.
Bazen de kabristan, zina yapan kadinin evine isarettir.
Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamaninda olan kabristandan kiymetli bir sey geçmesi kazanç veya ganimet yoluyla helal rizik elde etmeye isarettir.
Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur.
Kabristani görmek, korku ve ümide, sapikliktan sonra hidayete dönmeye isarettir.
Müsriklerin kabristanini görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde süpheye, bid’at yerlerine, tenha ve issiz hapishaneye isarettir.
Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristain, tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan farig olmaya, aglamaca ve mevizelere isarettir.
Bazen de kabristan ölüme isarettir. Zira kabristan ölülerin evidir.
Bazen kabristan, kafirlerin ve ehli bid’atin evlerine v/e zimmilerin mahallesine isarettir.
Bazen de fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayiflik gelmis olanlarin ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoslarin bulundugu meyhanelere, namaz kilmayan ve Allah’i zikretmeyen, Allah için hiç bir ameli olmayan gafillerin yerlerine isarettir.
Bazen kabristani, hapis kimseye isarettir. Kabristana girdigini, özellikle orada bir bina yapmis oldugunu gören kimse hasta ise bu hastaligindan ölerek kabristana girer.
Hasta degilse rüyayi görenin durumuna bakmalidir: Eger oraya girdigi zaman korku ile agladigini yahut Kur’an okudugunu yahut kibleye dönerek namaz kildigini görse, hayirli kimselere ve zikir halkasina dahil olarak ibadet ve taate nail olur.
Gördügü ve isittigi seylerden menfaatlanir. Oraya girdiginde çiplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapiyorsa. yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse serli ve asiklar zümresine girer ve onlarin hallerini benimseyerek tercih eder
. Ezan ile kabristana girdigini gören kimse vaaz ve nasihatten anlamayan kimseye nasihat yapar.
Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahil v/e gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasinda dogrulukla sehadet ve hakki ifaya çalisir.
Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir istir. Bundan dolayi, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdigini gören kimse, girdigi o [kabristandan iyilik ve hikmetle konustugunu ve tövbe ederek Hakka döndügünü görse, hayirli bir hizmete girer ve onda insafli olarak hareket eder. O) kabristana girdiginde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacagi bir hususta bulunur. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çignedigini gören kimse. Bir tecrübe ve imtihandan geçinilir.

Benzer rüya tabirleri:

 • Mezar / mezarlık Mezar / mezarlık Bir mezar kazdığını yahut kazıldığını [...]...
 • Anıt mezar Anıt mezar Ünlü bir yakınınızın hastalık veya ölüm [...]...
 • Mezar tası Mezar tası Rüyada mezar tasi veya mezar tasi [...]...
 • Mezar Mezar Hayırlı rüyalardır. Eğer kişi ölmüş tanıdığının mezarını [...]...
 • Kabristan Kabristan Bakınız; Mezar / Mezarlık. Kabristan görmek, vaiz [...]...
 • Kabristan: Kabristan: Rüyada kabristan dini hayata dalmak demektir....
 • Kabir Kabir Kabir yaptığını görmek ev tamiratı yapmaya, Kabri [...]...
 • İrmik helvası İrmik helvası Bakınız; Tatlılar. Rüyasında irmik helvası yaptığını [...]...
 • Burç Burç Bakınız; Kale Burcu. Rüyasında burçlardan birini gören [...]...
 • Benzi sararmak Benzi sararmak Yüz sarılığı dindar kimse için çok [...]...
 • Anıtkabir / anıtmezar Anıtkabir / anıtmezar Bakınız; Mezar....
 • Bıldırcın kuşu Bıldırcın kuşu Güzel rızka;üzüntüden kurtulmaya, sözünde durmaya, Bu [...]...
 • Hilal Hilal Bakınız; Ay. Rüyada görülen hilal, onu gören [...]...
 • Hamilelik Hamilelik Hamile olduğunu görmek üzüntüye, tazarru ve niyazda [...]...
 • İçyağı İçyağı Bakınız; Yağ. Rüyada içyagi, giyim esyasina yorumlanir. [...]...
 • Rüyanızı Bizimle Paylaşın..

  1. admin : Demişki
   Hayırlı rüyalardır. Eğer kişi ölmüş tanıdığının mezarını görürse onun ruhuna dua okumalıdır.
   Rüyada mezari ören kimse, bir ev satin alir. Rüyada bir mezar ziyaret ettigini gören kimse, hapishaneye ziyarete gider. Mezar uzak bir yolculuga, üzüntü, keder ve hapishaneye isarettir.
   Rüyada mezar görmek; kötü olayların meydana geleceğine, mezar kazdığını görmek; ev yapmaya veya ölüme, mezardan çıkmak; üzüntülerin sona ereceğine mezarcı görmek; günlerinizi boş ve faydasız işlerle geçireceğinize ve hileli bir işe gireceğinize dikkat etmeniz gerektiğine işarettir.
  2. admin : Demişki
   Rüyada mezar görmek, hapishaneye işaret eder.. Rüyada bir mezarlıkta bulunduüunu görmek bir suçtan dolayı aranmakta olduğuna işarettir.. Bir mezarlıkta birinin gömüldüğünü görmek işlediği suçtan beraat edeceğine işaret eder.. Rüyada mezar taşını okumak büyük bir günah işlediğine işarettir. Büyük bir alanda mezar kazdığını görmek ecelinin geldiğine işaret eder.. Bazi yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasinda bir mezarda yatıp kalktığını görmek fakirleşmeye işarettir.
  3. admin : Demişki
   Rüyasında mezarlık görenin, günahlarına tövbe edeceğine; kendisini ölmüş görenin, ömrünün uzun olacağına; bir ölüyü ağlarken görmesi iyi ve hayırlı haberlere; ölüyü kaçarken görmesi uzun ömre; mezar kazdığını görmek, vefat edeceğine işarettir. Ölüye bir şey vermek veya almak evinde ve işlerinde bereket olacağına; ölülerle beraber gitmek vefatının yaklaştığına; kendi evinde ölü gören, istek ve muradına ereceği şeklinde yorumlanır. Rüyada mezarlık görmek, günahları için tövbe edeceğine işarettir. kendisini ölmüş görmek, uzun yaşamaya yorumlanır. Bir ölüyü ağlarken görmek iyi ve güzel işarettir. Mezar kazdığını görmek, öleceğine yorumlanır. Ölüye bir şey vermek veya ölüden bir şey almak ev iş yaşamında bereket olacağına işarettir. Kendi evinde ölü görmek, hayallerine kavuşacağına işarettir. Eğer eski mezar görmek, sevdikleriniz tarafından terk edileceksiniz demektir. Yeni evlenmiş kadın için bu rüya, dul kalacağına işarettir. Bir yakınınız, kötü bir hastalıktan kurtulacak.Eğer rüyanızda eski ve terk edilmiş bir mezarlık gördüyseniz, sevdikleriniz sizi terk edecek demektir.Bir yakınınız kötü bir hastalıktan kurtulacak. Eğer eski ve terkedilmiş mezar gördüyseniz, sevdikleriniz sizi terkedecek demektir. Yeni evlenmiş kadın için bu rüya, dul kalacağı anlamına gelir.Rüyada mezarlık görmek; işlenilen günahları telafi etmeye çalışmaya, mezarlıkta kendini ölmüş görmek veya ölüyü mezarlıktan kaçarken görmek; uzun ömürlü olmaya, bir ölüyü mezarlıkta ağlarken görmek; kötü haberlere veya ölünün imanı ile öldüğüne, ölüyü gülerken görmek; iyi ve temiz haberlere işarettir.
  4. edip : Demişki
   beni arkadaşım rüyasında mezarlıkta kuran okuduğumu görmüş kendi deyimiyle çok güzel okuyormuşum acaba tabir edebilirmisiniz selametle kalın
  5. admin : Demişki
   edip arkadaşının gördüğü rüya çok iyi rüyada kuran okuyan kiimse izzet ve yücelige erisir. Eger günahkarsa Allah (C.C.) onun günahim af ve tevbesini kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder. Sahitlik yapacak ise, dogru sahitlik yapar. Veya yaninda bulunan emaneti sahibine teslim eder. Kurani güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir söhrete erisir. Harflerim tahrif ederek Kuran okudugunu gören kimse. Haktan döner ve ahdine hiyanet eder. Eger okudugunun ne oldugunu bilmezse, hazan o kimse yalan yere sahidlik yapar veya bilmedigi seyi söyler. Kuran okurken insanlarin kendisini dinledigini gören kimse, bir ise memur olur ve o isteki selahiyetine göre emrettigi ve nehyettigi seyler kabul edilir. Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanin ölümüne delalet eder. Rüyada Kurani Kerimi okuyan kurralari görmek, kavmin serefli ve reislerine delalet eder. Bundan dolayi bir kimse bir takim kurralari bir yerde toplu bir sekilde görse o yerde insanlarin sereflilerinden bir cemaat toplanir. Uyanikken iyi okuma bilmeyen bir kimse, rüyada kiyamet gününde amel defterini okudugunu görse, o kimsenin bundan sonra zenginlesecegine, bütün ihtiyaçlarina kavusacagina ve korktugundan emin olacagina delalet eder, sayet okudugu hayirsa hayir. Okudugu ser ise, üzüntü, keder ve onlarla söhret bulmaya, borç ve diyet gibi seylere giriftar olmaya delalet eder. Bir sayfa veya herhangi bir kitap okudugunu gören kimse, bir mirasa erisir. Sayfayi ters tarafindan okudugunu gören kimsenin, üzerinde borç birikir. Kitap okudugunu gören kimse, bir mirasa nail olur. Eger usta bir okuyucu ise, bir memuriyete tayin edilir. Amel defterini okudugunu gören kimse, günahlarindan tevbe eder. Bir kimse güzel ve dogru bir sekilde yabanci bir kitabi okudugunu gorse, o kimse bilmedigi bir devlete yolculuk eder ve orada meshur bir isi icra etmeye muvaffak olur. Yabanci bir kitabi yanlis okudugunu gören kimsenin, yabanci bir devletten kurtulmasina veya onun hastalanmasina ya da hastaligmdan iyi olmasina delalet eder. Bu sekilde tabir edilmesi ise, okudugu seyin yabanci olmasindan dolayidir.
  6. edip : Demişki
   rüyada kuran okuyan benimsesli bir şekilde benim tarafımdan bir şey varmı
  7. dark : Demişki
   slm rüyamda mezarlıkta bulunuorum ve elimde bissürü yumurta var. rüyamla ilgili
   cok net hatırlaya bıldıgım bukadar.
  8. erkan : Demişki
   ben rüyamda mezarlıkta mezarın üstüne işediğimi gördüm ve bir kadın vardı yanımda.bana sen ne yapıyon diyordu.bunun anlamı nedir acaba bana mail olarak gönderebilirmisin admin
  9. fatih : Demişki
   bır arkadaşım ust uste ıkı aksam aılesıyle mezarlıga gıdıyor etrafa bakarken bırden benım adımın ve ölum tarıhımın yazılı oldugu bır mezar tası göruyor ve bu tarıh su an baya bıı yakın yorumlarsanız sevınırım
  10. bengü : Demişki
   rüyamda mezarlk şeklinde yatagım vard.karyolann baş ksmı mezartaşı şeklindeydi,üstünde ismim yazıodu.eşimle yataga girdik.diğer tarafa döndüğümde odanın bir köşesinde rahmetlik dedemin mezarı vardı,yanındada şuan hayatta olan ananemin mezarı vardı.biz eşimle yatakta tartıştıkça dedemin ruhu çıkıodu mezardan.susunca giriodu.çok korktum.anlamı nedir acaba,çok üzüntüdeyim şuan..l
  11. eylül : Demişki
   rüyamda anneme bagırarak ve tekrarlıyarak mezarlık mezarlık diye söyleniyordum bana tabirini yazarsanız çok sevinirim…
  12. ümit : Demişki
   ruyamda ailemin evinin altında toplu mezarlık çıktığını ve orayı iş makinası ile kazdıklarını gördüm. çıkarılan cesetler içinde sadece net olarak biç bebek cesedinin bir erkeğin kucağında tuttuğunu gördüm… eve zarar vermeden sadece yan tarafından kazılıp altına girilliyordu. arada birde inek ölüsü çıktığını gördüm. inek ölüsü çok büyük şişmiş bbir şekildeydi… yorumunuzu bekliyorum çok sıkıntılı bir dönemdeyim. umutlarımın umutsuzluğa döndüğü zamandayım….
  13. tijen : Demişki
   rüyamda ölülerden kaçarken gördüm kendimi sürekli beni öldürmeye çalışıyorlardı ama ben hep kaçtım sonra evimizin bahçesinde 2 tane mezar gördüm merak edip baktım birine diğer mezar kayboldu baktığım mezarda tabutla bir gömülmüştü ve tabutun üzerinde küçük birşey wardı onu aldım tabut havalanmaya başladı geri koydum ama tabut yine havalanıyordu salavat getirerek ablamla tekrar koyduk ama tabut yine kalktı ve ölü bir kadın çıktı içerisinden toprakla örtmeye başladım üzerini ve yüzü açılmıştı bana yüzüme toprak atma dedi ve elimi tuttu elimi bıraktğnda yüzüğümü almişti ve kadını kıbleye doğru yatırdık örttük üstünü kadını ters yatırdıkları için açılmış tabut sonra yüzüğümüistedim orda kenarda dedi yüzüğümü aldım ve kaçtım ordan bu rüyamın yorumunu çok merak ediyorum hemen yazarmısınız?
  14. Oguzhan : Demişki
   Merhaba,
   rüyamda 2 sene önce vefat etmis babami gördüm ve mezarda yüzü acikti, üzerine toprak atabilecegimizi ve artik huzur icinde uyuyabilecegini söyledi. Ellerimle yavas yavas üzerine toprak atmaya basladim ve icime bir huzur geldi. Rüyamdaki zaman kavramina göre 2-3 gündür mezarda ve mezari acik bir sekilde yattigini ve buna rahmen cesedin hic bozulmadiginida hatirliyorum.
   Rüyamin yorumunu yapabilirseniz cok memnun olurum. Tesekkürler.
  15. Selin : Demişki
   Ruyamda yeni bir eve tasiniyomusum ev o kadar ferahki oyle cok sevindimki yeni bir evimin olduguna ve cokda buyuk mustakil bir evdi.sonra arabama binecekken arabanin icini kum dolu olarak gordum.arabami sonra ben surmuyorum bi arkadasim surup gidiyomus sonra ben sasiriyorum ve ruyamda kendi kendime hep dusunuyorum neden arabam toprak doldu diye yorumlarmisiniz lutfen tskler
  16. sedanur : Demişki
   rüyamda mezarlıgın içinden geciyoruz eşim ben kardeşim ve eşimin kardeşi ve sonra dere kenarına geliyoruz orada kocaman bi yılan eşim onu yakalıamaya gidiyo ama yılan bana doğru gelip yüzüğüme dolnanıyo sonra ben yüzüğümle beraber yılanı itiyorum ve yılan tektat kalkıp bana doğru geli sonra ben ayagımla itiyorum o sıra uyanmısım acaba ne anlama geliyor acıklarmısınız şimdiden tesekürler
  17. KARAMURAT : Demişki
   kendimin ölüm tarihini gördüm ölüm tarihi 04/10/2015 te öleceyimi gördüm gercek olurmu
  18. yeliz : Demişki
   rüyamda aile mezarlığına gidiyoruz eşimle ve hatırlıyamadığım birkaç kişi var yanımda ve düz gün olan mezarların üzerine toprak atmaya başlıyoruz küreklerle o esnada uyandım acaba ne anlama geliyor acıklarmısınız teşekkürler
  19. qizem : Demişki
   Askerde olan çok sevdiğim birini rüyamda öldüğünü görüyorum mezarlıktayım ve ağlıyorum bağırıyorum deli gibi ölmediğine inanıyorum kabullenemiyorum ve hasta olduğumu düşünerekten hastaneye yatıyorum durum bu.
  20. Merve : Demişki
   Karamurat ölüm tarihini gördüğünü yazmışsın, gerçek olmaz merak etme.. Bu tarz rüyalar şeytani rüyalar..Bende 23.06.2010 tarihinde öleceğimi görmüştüm . ancak gördüğün gibi yaşıyorum. Ben bu rüyaları bir kaç sefer üst üste gördüm. 25 yaşına girdiğin yıl tarzındada söylediler. Hangi güne denk geliyor dedim rüyamda gününü bile söylediler. Hangi gün peki dedim çarşamba dediler. Düşün artık ne yaşadığımı.
   ama Hayattayım. Dikkate alma. Dua oku bol bol.
  21. Kenan : Demişki
   Rüyamda Sevdiğim birini mezarlıkta arıyordum neye işarettir ?
  22. gözde : Demişki
   Kardeşim bir hafta yaşadı ve vefat etti ben onu hiç görmedim rüyamda mezarlığa gidiyoruz ve ben uzaktan izliyorum kardeşimi mezarından çıkarıyorlar ve ben onu görüyorum daha sonra başka yere gömüyorlar yorumlarsanız sevinirim
  23. ezgi : Demişki
   rüyamda mezrlığa ilk girdiğimde sarmaşıklarla cevrili solucanlara benzeyen dallar gördüm bu dallar hareket ediyorlardı ve basmamaya calısıyordum sonra o tarafı gectıkten sonra tertemiz hertarafı tamir edilmiş bir mezarlık gördüm sonra babamın kabrini gördüm üzeri betondu ve basında ağlıyordum…
  24. ülkü : Demişki
   selamun aleyküm ben rüyamda ev evin karşısında mezarlık gördüm ben ve ailem balkonda annem ve babam lokum yiyorlar vede balkona yaklastıgımda balkon tası lokum olarak asagıya düşüyordu abimle birlikte mezarlılakta yürürken mezar ve toprak altta ölü üstteydi bi anda ölü lokum gibi parçalanıyordu hindistan cevizli lokum gibi parçalara ayrılyordu lütfen tabiri yaparmısınız lütfen saygılarımla…
   ruyaların en uzunu kaç saniyedir, rüyada pencereden kaçmak, rüyada mezar ezmek, rüyada üzrime ve kafama kuş sıçması görmek, rüyamda sırtımdan bıçaklanmış gördüm, rüyada sigara paketi görmek, rüyada ayağını ıslanması, rüya tabirleri beddua, zeybek rüyada, rüyada bir kızdan çıkma teklifi almak ve aşık olmak, rüyada ev taşımak, ruyasinda sevgilisini memlekete götürmek, Rüyada yeşil seccade görmek, ruyada imdat diye bağırmak, rüyada üç tane bebek görmek

  Benzer Yazılar  0 yorum:

  Yorum Gönder